Jak podkreśliła marszałek, stanowisko Polski i Łotwy w większości głównych debat unijnych jest bardzo bliskie. Podczas negocjacji o wieloletnim budżecie Unii Polacy i Łotysze bronią polityki spójności i wspólnie walczą o bardziej sprawiedliwy podział środków na Wspólną Politykę Rolną - oświadczyła Ewa Kopacz.

Dodała, że oba kraje zabiegają też o to, by program Partnerstwa Wschodniego był realnym instrumentem wspierania demokratycznych i rynkowych przemian u naszych partnerów na wschodzie.

W ocenie marszałek, głos Polski i Łotwy jest dobrze słyszalny w Brukseli m.in. dlatego, że oba kraje odniosły gospodarczy sukces. Mimo kolejnej fali gospodarczego kryzysu w Europie nasze gospodarki rosną i z przyjemnością mogę stwierdzić, że nasze kraje rywalizują w walce o tytuł lidera zjednoczonej Europy w kategorii wzrostu gospodarczego - powiedziała Kopacz.

Pogratulowała Łotwie, że ta wydobyła się z bardzo głębokiego kryzysu. Z podziwem obserwujemy w Polsce waszą determinację we wprowadzaniu reform i konsolidacji budżetu - zaznaczyła.

Marszałek Sejmu dziękowała ponadto za doskonałe relacje między Łotwą a mieszkającymi tu Polakami. Jej zdaniem stanowią one przykład mądrego i przyjaznego współżycia dwóch historycznie powiązanych narodów. Mimo budżetowych trudności doskonale radzą sobie polskie szkoły na Łotwie - dodała.

Ewa Kopacz w drugim dniu swojej wizyty na Łotwie odwiedzi jedną z polskich szkół w Rydze.