Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wymierza bardzo dotkliwe kary za zmowy cenowe, na których cierpi konsument.

Nie ma możliwości, by uczestnik takiej zmowy uniknął kary. W tej kwestii nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca inicjował zmowę, czy tylko w niej brał udział, bądź nawet został do niej przymuszony.

Może za to liczyć na mniejszy wymiar kary - mówi naczelnik wydziału w Departamencie Ochrony Konkurencji UOKiK Agata Zawłocka-Turno.