"Dzisiejsze dane GUS pokazują świetny wynik ostatniego kwartału nie tylko 2011 r., ale okresu czterech lat (2008-2011), w którym Polska osiągnęła wyjątkowy sukces, jakim był najwyższy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej, i to pomimo światowego kryzysu" - napisał Jacek Rostowski.

Reklama

GUS podał w czwartek, że w IV kw. 2011 r. polska gospodarka zwiększyła się o 4,3 proc. licząc rok do roku, po wzroście o 4,2 proc. w III kw. To wynik lepszy od prognoz, gdyż konsensus rynkowy wynosił 4,2 proc.

Popyt krajowy urósł o 3,3 proc. rdr, wobec 3,2 proc. kwartał wcześniej. Dynamika konsumpcji prywatnej zwiększyła się w ujęciu rocznym o 2 proc., wobec 3 proc. w III kw., a dynamika inwestycji wyniosła 10,3 proc. rdr. Eksport towarów i usług wzrósł o 8 proc. rdr, natomiast import o 5,3 proc.