Reklama
Polska gospodarka rozwijała się w tempie nieodbiegającym istotnie od poprzedniego kwartału, w którym wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 4,3 proc. – oceniła Rada Gospodarcza przy Prezesie Rady Ministrów, podając wyniki makroekonomiczne za III kwartał.
– Sprzedaż detaliczna w Polsce we wrześniu wzrosła o 11,4 proc. rok do roku, powyżej prognoz analityków na poziomie 10 proc. – podkreśla Rada.
Wszystko to wskazuje, że wzrost PKB może utrzymać się w okolicach 4 proc. nawet w czwartym kwartale. Świadczą o tym napływające z gospodarki dane. Oprócz danych GUS także publikowany w środę wskaźnik PMI (pokazujący kondycję przedsiębiorstw przemysłowych). Po trzech słabych miesiącach w październiku nieoczekiwanie wzrósł z wrześniowego poziomu 50,2 do 51,7.
Gorzej może być w przyszłym roku. Zdaniem Ignacego Morawskiego, ekonomisty Polskiego Banku Przedsiębiorczości, wzrost PKB w trzecim kwartale utrzyma się na wysokim poziomie, czwarty może być jednak słabszy. Gospodarka będzie hamować. Generalnie ze średnich wskazań ekonomistów wynika, że wzrost PKB w czwartym kwartale wyniesie w okolicach 3,2 proc., a w 2012 r. zjedzie poniżej 3 proc., najprawdopodobniej do 2,9 proc.