Wzrost gospodarczy w trzecim kwartale może wynieść między 3,8 a 4 proc. PKB - uważa Michał Boni, szef zespołu doradców premiera. Zastrzega jednocześnie, że ten przedział może być szerszy.
Reklama
Boni uważa, że „wzrost PKB w trzecim kwartale może być relatywnie wysoki w stosunku do czarnych scenariuszy”. Dane statystyczne za wrzesień opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny zaskoczyły analityków. Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła w ujęciu rocznym o 11,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r., a miesiąc do miesiąca wzrosła o 1,3 proc. Produkcja przemysłowa wzrosła o 7,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 13 proc.
Po opublikowaniu danych za wrzesień Ministerstwo Finansów prognozowało w III kwartale niewielkie spowolnienie wzrostu PKB w stosunku do II kwartału, w którym wzrost wynosił 4,3 proc. Ministerstwo Gospodarki oszacowało wzrost w III kwartale na 4 proc. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową również prognozował 4 proc. Zgodnie z szacunkami Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w III kwartale tempo wzrostu PKB wyniosło 3,9 proc.