Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie we wrześniu wzrosło o 5,3 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym spadło o 0,2 proc.

Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło we wrześniu 3.581,56 zł i wzrosło rdr o 5,3 proc., a wobec sierpnia spadło o 0,2 proc.

GUS podał także, że w przedsiębiorstwach we wrześniu było zatrudnionych 5.514,7 tys. osób, czyli o 2,8 proc. więcej niż przed rokiem i o 0,1 proc. mniej wobec sierpnia.

Analitycy prognozowali, że zatrudnienie we wrześniu rok do roku wzrosło o 2,9 proc.

Jeśli ponadpięcioprocentowa dynamika wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw się utrzyma, w grudniu po raz pierwszy zostanie przekroczona granica 4000 z