Zgodnie z danymi MF deficyt po wrześniu stanowi 54,5 proc. planowanego na ten rok w ustawie budżetowej.

Reklama

MF szacuje, że dochody po sierpniu wyniosły 204 mld 989,6 mln zł, a wydatki 226 mld 909,4 mln zł. Z podatków budżet uzyskał 178 mld 767,9 mln zł. Dzięki podatkom pośrednim do kasy państwa wpłynęło 134 mld 994,3 mln zł, w tym z akcyzy 42 mld 626,7 mln zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dały 17 mld 54,5 mln zł, a z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 26 mld 719,1 mln zł.

W harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa na 2011 r. zapisano, że na koniec września deficyt budżetu wyniesie 37 mld 731 mln zł (93,9 proc.); w październiku deficyt wzrośnie do 38 mld 878 mln zł (96,7 proc.), ale w listopadzie spadnie do 38 mld 230 mln zł (95,1 proc.). 2011 r. ma zamknąć się deficytem nie wyższym niż 40 mld 200 mln zł.

Resort finansów poinformował także w poniedziałek, że stan środków walutowych w dyspozycji ministra finansów na koniec września 2011 r. wyniósł łącznie 5 mld 640,4 mln euro, czyli 24 mld 881,1 mln zł. Na koniec sierpnia było to 6 mld 60,8 mln euro, czyli 25 mld 118,8 mln złotych, a na koniec lipca 6 mld 428,3 mln euro, co odpowiadało 25 mld 793,4 mln zł.

MF podało też, że resort zapłacił we wrześniu 2011 roku równowartość 67,6 mln euro (296,8 mln zł) kapitału od długu zagranicznego oraz równowartość 76,5 mln euro (337,1 mln zł) odsetek.