Autorzy raportu przewidują, że do 2050 roku największym producentem energii będą farmy wiatrowe. Ich udział w rynku sięgnąć ma 49 proc. Opisują zakres działań, jakie muszą zostać podjęte aby zastąpić paliwa kopalne, jak węgiel, czystszymi źródłami energii. Autorzy przewidują też i to we wszystkich swoich scenariuszach, że ceny energii elektrycznej wzrosną mocno w latach 2020-2030. Najwyższe ceny elektryczności będą jednak po 2030 roku, jeśli źródła odnawialne energii będą miały już znaczny udział w całkowitej produkcji.

Reklama

Jako przykład podano, że średnia cena elektryczności płaconej przez gospodarstwo domowe może wzrosnąć o ponad 100 proc. do 2050 roku, jeśli źródła odnawialne będą miały znaczący udział w produkcji. Może jednak wrosnąć tylko o 43 proc. w scenariuszu zakładającym większy udział w produkcji elektrowni atomowych i technologii przechwytywania i składowania dwutlenku węgla.