Jak czytamy w portalu gazeta.pl, prawie każdą listę danych należy zgłosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Obowiązek rejestracji ciąży na wszystkich przetwarzających informacje osobowe. Przepisy są jednak na tyle nieprecyzyjne, że według restrykcyjnej ich wykładni bazą danych osobowych może być... lista kontaktów w naszych telefonach. Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik GIODO, cytowana przez portal zaznacza, że administrator danych sam powinien ocenić czy powinien to zrobić czy nie.

Reklama

Ustawa zwalnia z rejestracji baz danych gromadzonych przez adwokatów, lekarzy, radców prawnych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów, oraz stowarzyszenia wyznaniowe. Jednocześnie rzecznik GIODO uspokaja - zbiory tworzone na potrzeby wyłącznie kontaktowania się z poszczególnymi osobami w zakresie drobnych spraw życia codziennego, ich nie trzeba rejestrować.

Jednak... to przedsiębiorca powinien sam ocenić stopień zaawansowania przetwarzania. Co to oznacza? Jeśli chcesz wysłać sms-a, czy maila z nową ofertą handlową, to nie jest już uzasadnione tylko potrzebą kontaktu. W takiej sytuacji trzeba bazę rejestrować, aby uniknąć kary przy ewentualnej kontroli GIODO.