W ciągu godziny może on przesłać 150 tys. m sześc. surowca. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo przesyłu gazu w rejonie Pomorza, umożliwi transport zwiększonych ilości surowca i stworzy warunki rozwoju rynku gazu na tym obszarze. – Gazociąg ten stanowi jedną z ośmiu strategicznych inwestycji realizowanych na podstawie specustawy w ramach budowy terminalu LNG w Świnoujściu. W przyszłości posłuży też do przesyłu gazu ze złóż niekonwencjonalnych – powiedział Mikołaj Budzanowski, wiceminister skarbu.
Reklama
Zaznaczył, że stwierdzenie występowania na Pomorzu większej ilości gazu z łupków daje podstawy do rozważenia w przyszłości budowę na Pomorzu terminalu skraplającego. – Byłaby to ogromna inwestycja; w Europie istnieją tylko dwa takie terminale w Norwegii, bo w innych krajach nie ma takich dużych ilości gazu – mówi wiceminister.