W sobotę Tusk poinformował, że nie wyklucza zwołania w najbliższym czasie Rady Gospodarczej, bo "zdarzenia w Stanach Zjednoczonych i w Europie muszą napawać bardzo poważnym niepokojem". Pytany w niedzielę, czy posiedzenie Rady Gospodarczej odbędzie się w niedzielę, czy w poniedziałek, odparł, że trochę zależy to od terminu powrotu Jacka Rostowskiego z USA. "Ja jestem zawsze do dyspozycji, też późnym wieczorem, ale chciałbym, żeby ta Rada odbyła się w obecności ministra finansów ze względu na rozmowy, które odbywał w gronie G20 w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że dzisiaj wieczorem ląduje, jak wyląduje to będę się decydował czy dziś wieczorem czy jutro. Ale na pewno będziemy, tak czy inaczej, w jakimś formacie się spotykali jeszcze dzisiaj" - poinformował dziennikarzy Tusk, który w niedzielę odwiedza woj. warmińsko-mazurskie.

Ministrowie finansów krajów G20 spotkali się w czwartek w Waszyngtonie. Rostowski w Waszyngtonie brał też udział w dorocznych spotkaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Głównym tematem obrad kierowniczych gremiów MFW i BŚ były kwestie związane z aktualną sytuacją w gospodarce światowej oraz globalną stabilnością rynków finansowych w kontekście turbulencji w strefie euro. 9-osobowa Rada Gospodarcza przy premierze została powołana w marcu ubiegłego roku. Na jej czele stanął Jan Krzysztof Bielecki. W skład Rady wchodzą ekonomiści, naukowcy i praktycy biznesu. Jej zadaniem jest opiniowanie pod kątem gospodarczym działań rządu.

Oprócz byłego premiera, wieloletniego prezesa Pekao Jana Krzysztofa Bieleckiego w skład Rady weszli: prof. Uniwersytetu Gdańskiego Dariusz Filar, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers prof. Witold Orłowski, socjolog, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Ireneusz Krzemiński, była prezes ZUS prof. Aleksandra Wiktorow, prezes zarządu TFI Skarbiec, były członek RPP Bogusław Grabowski, prezes PZU Andrzej Klesyk, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK SA Mateusz Morawiecki, główna ekonomistka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek oraz główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska SA Jacek Wiśniewski.

Koordynacją prac Rady zajmuje się podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Jasser.