W tym samym czasie cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski wydali 1.158 mln euro. W stosunku do poprzedniego roku wydatki te wzrosły o 1,4 proc.

"Analiza geograficzna wykazała, że w I kwartale 2011 r. wydatki cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej dokonane w Polsce stanowiły 68,6 proc. przychodów z tytułu podróży zagranicznych. Wydatki Polaków na podróże zagraniczne do krajów Unii Europejskiej stanowiły natomiast 74,8 proc. ogółu wydatków z tytułu podróży zagranicznych. W analogicznym okresie poprzedniego roku udziały te wynosiły odpowiednio 72,1 proc. w przypadku cudzoziemców i 79,7 proc. w przypadku Polaków" - napisał NBP w materiale podsumowującym bilans płatniczy po I kwartale.

"Zaobserwowana zmiana w udziałach oznacza, że w omawianym okresie wzrosło zainteresowanie Polaków wyjazdami do krajów spoza Unii Europejskiej oraz wzrosły wydatki w Polsce osób z krajów nienależących do Unii. Na tę zmianę największy wpływ miały głównie wydatki turystów jednodniowych - zarówno cudzoziemców w Polsce jak i Polaków za granicą" - dodano.