Jak poinformował w piątek UOKiK, postępowanie przeciwko operatorowi telewizji kablowej Vectra zostało wszczęte w grudniu 2010 roku. Wątpliwości Urzędu wzbudziły materiały informacyjne, jakie przedsiębiorca wysyłał konsumentom, informując o zmianie regulaminu. UOKiK ustalił, że zawierają one sprzeczne z prawem informacje, ograniczające uprawnienia abonentów.

Reklama

Zdaniem Urzędu, zgodnie z prawem o propozycji zmian regulaminu przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien powiadomić klientów z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Co więcej, muszą oni także wiedzieć o przysługującym im prawie odstąpienia od umowy, jeśli nie zgodzą się na zaproponowane zmiany. Urząd ustalił, że spółka Vectra informowała o nowym regulaminie już po jego wejściu w życie. Ponadto, umowy nie mogli wypowiedzieć ci abonenci, którzy zawarli kontrakt na promocyjnych warunkach. Tymczasem prawo to przysługuje wszystkim abonentom.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów UOKiK nałożył 486 tys. 254 zł kary. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przedsiębiorca ma prawo odwołania się do sądu. Na razie nie udało się uzyskać komentarza ze strony Vectry.