Szef KE Jose Barroso wyraził w środę głębokie zaniepokojenie rozwojem sytuacji na rynkach obligacji Włoch i Hiszpanii. Jego zdaniem napięcia są nieuzasadnione, ale wymagają szybkiego wdrożenia decyzji ze szczytu euro 21 lipca. Pisemnie wezwał do tego szefów państw."Rozwój na rynkach państwowych obligacji Włoch i Hiszpanii jest głęboko niepokojący. Te zmiany nie są uzasadnione na podstawie wyników gospodarczych i budżetowych tych dwóch państwach członkowskich. (...) Te napięcia na rynkach obligacji odzwierciedlają rosnące obawy inwestorów co do systemowych zdolności strefy euro do odpowiedzi na rozwijający się kryzys" - oświadczył Barroso w specjalnej deklaracji.

Reklama

Dlatego, zdaniem Barroso, należy bez zwłoki i "w trybie pilnym" wdrożyć środki uzgodnione 21 lipca na szczycie przywódców państw i rządów strefy euro, tak "by wysłać jednoznaczny sygnał pokazujący, że strefa euro rozwiązuje kryzys zadłużenia podejmując środki, jakich wymaga waga sytuacji".

Włoskie i hiszpańskie obligacje zarejestrowały we wtorek rekordowy spread (różnica w rentowności papierów w porównaniu z obligacjami niemieckimi, uznawanymi za benchmark), odpowiednio: 393 i 375 punktów bazowych.