Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w tym roku wyniesie 5,6 proc. PKB, w przyszłym będzie to 3,6 proc., w 2013 roku 3,3 proc., w 2014 roku 3,0 proc., zaś w 2015 roku deficyt spadnie poniżej 3 proc. PKB i wyniesie 2,4 proc. - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Reklama

Stopniowe podwyżki stóp procentowych łącznie o 50 pb w ciągu najbliższych 12 miesięcy pozwolą na powrót inflacji do celu NBP w horyzoncie polityki pieniężnej - wynika z raportu MFW.

"Biorąc pod uwagę presję inflacyjną, dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej będzie konieczne" - oceniają ekonomiści MFW.

Zdaniem ekspertów Funduszu odpowiednia wielkość i tempo zacieśniania polityki pieniężnej będzie zależało m.in. od zmiany oczekiwań inflacyjnych, sytuacji na rynku pracy, kursu walutowego i ryzyka wystąpienia efektów drugiej rundy.

"W oparciu o prognozy dalsze stopniowe podwyżki w stóp procentowych łącznie o 50 pb w ciągu najbliższych 12 miesięcy przyniosą powrót inflacji do celu czyli 2,5 proc. w horyzoncie polityki pieniężnej" - wynika z raportu MFW.

"Rynki finansowe wyceniają podobne tempo zacieśniania polityki pieniężnej" - dodano.

Poniżej prognozy MFW:

2011 2012 2013 2014 . Wzrost PKB 4,0 3,8 3,8 3,7 popyt krajowy 3,5 3,8 3,7 3,8 konsumpcja prywatna 3,2 3,2 3,3 3,3 konsumpcja publ. 0,6 1,7 1,6 1,6 Inwestycje 8,5 6,7 6,5 6,5 . Luka popytowa 0,6 0,6 0,7 0,5 . Bezrobocie (LFS) 9,4 9,2 9,0 8,8 . CPI średnioroczna 4,2 2,9 2,6 2,5 na koniec okresu 3,8 2,6 2,5 2,5 . Kurs średnioroczne EUR/PLN 3,93 - - - USD/PLN 2,72 - - -