W czerwcu w porównaniu z majem nastroje konsumentów lekko się poprawiły, a biznesu – pozostały bez zmian. Tych pierwszych optymistycznie nastraja poziom cen, tych drugich pesymistycznie – poziom zamówień.Wskaźnik optymizmu konsumentów wzrósł o 1 pkt do 84,8 pkt – podała firma badawcza Ipsos. Zyskała zarówno ocena klimatu gospodarczego, jak i skłonność do zakupów. Optymistyczniej Polacy patrzą również w przyszłość. 46 proc. jest zdania, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w kraju będzie stabilna – to o 5 pkt proc. więcej niż w maju.

Reklama

Jako największy problem wymieniali natomiast wysokie bezrobocie i powiązaną z tym złą sytuację materialną gospodarstw domowych. Dodatkowo na pogorszenie sytuacji rodzin wpływa wysoka inflacja. Te problemy w kolejnych miesiącach mogą wpłynąć nie tylko na poziom optymizmu, lecz także na decyzje o zakupach. A to przełoży się na przedsiębiorstwa. Na razie indeks biznesu PKPP Lewiatan utrzymał się na majowym poziomie – kwartalny wyniósł 54 pkt. Zdaniem ankietowanych drugi kwartał był podobnie dobry jak pierwszy. Oceniają, że wzrost PKB utrzymał się na poziomie powyżej 4 proc. Obawy dotyczą kolejnych kwartałów – przede wszystkim spowolnienia eksportu. Już zmniejsza się liczba nowych zamówień w przemyśle. A to oznacza, że tempo wzrostu powyżej 4 proc. będzie nie do utrzymania.