>>>Ten program rozliczy cię z fiskusem

Reklama

Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy o emeryturach pomostowych złożyło w marcu 2009 r. Forum Związków Zawodowych. Związkowcy argumentowali m.in., że ustawa z grudnia 2008 r. ograniczyła "w dużej mierze" liczbę rodzajów prac wykonywanych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Chodzi o osoby pracujące poza pomieszczeniami zamkniętymi, z narażeniem na hałas, zmianowo w nocy, w pyle zwłókniającym, szkodliwych warunkach chemicznych i warunkach narażających na promieniowanie jonizujące oraz na działanie pól elektromagnetycznych.

To - zdaniem związkowców - powodowało, że część osób straciła prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Argumentowali, że stało to w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa i ochrony praw nabytych. TK uznał jednak te przepisy za zgodne z konstytucją. Część wniosku FZZ Trybunał umorzył.