Osoby te robią trzy przelewy – na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Łącznie z ich tytułu zapłacą w tym roku miesięcznie ponad 890 zł. Do tej pory wpłacały niespełna 840 zł.
Reklama
Samozatrudnieni, którzy sami regulują te płatności, a mają w banku polecenie zapłaty, powinni zmienić dyspozycję przelewów. Ci, którzy robią je co miesiąc, samodzielnie muszą z kolei pamiętać o zmianie stawek. Jeśli zapłacą za mało, ZUS upomni się o różnicę w przelewie. Wtedy trzeba będzie ją wpłacić z odsetkami.