Użytkownik odbiornika zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Opłaty na poczet 2011 roku można wnieść już w bieżącym roku, według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Rada przypomina, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.

Nowe opłaty za używanie odbiornika radiofonicznego, czy telewizora poszły w górę zaledwie o kilkanaście groszy. I tak, za radio musimy płacić 5,35 zł. za miesiąc, 30,65 zł za pół roku i 58,75 zł za rok. Jeśli zaś korzystamy z radia i telewizora to co miesiąc trzeba wpłacić na poczcie 17,15 zł. Półroczny abonament to z kolei 98,25 zł, a roczny to 188,30.