– Od początku realizacji programów unijnych Komisja Europejska zatwierdziła 29,5 mld zł naszych wydatków – mówi wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło. MRR zabiega o to, by Komisja Europejska zatwierdziła do końca września 17,3 mld zł z tegorocznych wydatków Polski na projekty unijne. Taki był też cel MRR na trzy kwartały tego roku. 10,1 mld zł pochodzi z tegorocznych krajowych programów unijnych, a 7,2 mld z programów regionalnych.

Reklama

MRR zależy na tym, aby nasze wydatki Bruksela zatwierdzała jak najszybciej, ponieważ dopiero po ich zatwierdzeniu następuje rzeczywista refundacja. – W przypadku programów krajowych komisja zatwierdziła już 6,9 mld zł wydatków, a w przypadku regionalnych 5,5 mld zł. Nie powinno być więc żadnych zagrożeń dla realizacji planu – twierdzi Zdziebło.

Na lata 2007 – 2013 Bruksela przyznała nam 67 mln euro (ok. 268 mld zł). Pieniądze te możemy wydawać od 2008 roku (czyli od kiedy wystartowały programy), do 2015 roku. Największym programem unijnym jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z budżetem 27,9 mld euro (ok. 111,6 mld zł). Z niego finansowana jest m.in. budowa dróg i autostrad. Na programy regionalne przypadło 16,6 mld euro (66,4 mld zł). – Co ciekawe, programy regionalne łącznie wyprzedziły w wydatkowaniu o 1 proc. inne programy unijne – powiedział Zdziebło.