Największy na świecie blok energetyczny opalany biomasą powstanie do końca 2012 r. w Elektrowni Połaniec (Świętokrzyskie). Inwestycja GDF SUEZ Energia Polska S.A. pochłonie ponad miliard złotych. W środę wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku. W "zielonym bloku" będzie spalana biomasa drzewna - odpadki cięć sanitarnych oraz biomasa pochodzenia rolniczego, głównie pelety ze słomy. Jego moc będzie wynosić 190 MW, co umożliwi produkcję energii dla potrzeb ponad 400 tys. gospodarstw domowych oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla o 1,2 miliona ton rocznie.

Reklama

W Połańcu już w 2004 roku została uruchomiona instalacja, która pozwala na współspalanie w kotłach energetycznych biomasy. Jak mówił podczas uroczystości prezes zarządu GDF SUEZ Gerard Mestrallet, dzięki innym inwestycjom wspierającym działania ekologiczne - instalacji odsiarczania gazów spalinowych oraz instalacji usuwającej azotany - połaniecka elektrownia jest najczystszą w Polsce.

Mestrallet mówił też, że GDF SUEZ traktuje Polskę jako priorytetowy kraj we wdrażaniu firmy polityki proekologicznej w Europie - to jeden z powodów lokalizacji inwestycji w Połańcu. "Planujemy, że +zielony blok+ realizowany w Połańcu będzie pokazowym projektem naszej firmy dla całej Europy" - dodał. Jak mówiła obecna na uroczystości wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska energetyczne wykorzystanie inwestycji będzie miało fundamentalne znaczenie dla wykonania przez Polskę obowiązku 15 proc. udziału w energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r. "Aktualnie ten udział energii zielonej to ok. 5 procent" - mówiła minister.

Umowa na budowę "zielonego bloku" została zawarta z firmą Foster Wheeler. Prezes GDF SUEZ Energia Polska S.A. Grzegorz Górski ocenił, że w szczytowym momencie przy budowie bloku będzie zatrudnionych od 500 do 1000 osób. "Przy obsłudze zbudowanego bloku i logistyce na terenie elektrowni związane z energetyką będzie pracowało ok. 80 osób" - dodał. Wg prezesa wiele miejsc pracy powinno przybyć u dostawców biomasy, z którymi elektrownia podpisała wieloletnie umowy.

Budowa bloku to początek "Połańca II" - budowy kolejnych inwestycji energetycznych zastępujących moc starych bloków 31-letniej elektrowni. Wmurowany w środę akt erekcyjny podpisali m.in. ambasador Francji w Polsce Francois Barry Delongchamps, wiceminister Strzelec-Łobodzińska, władze województwa świętokrzyskiego i prezesi grupy. Podczas uroczystości GDF SUEZ Energia Polska w podziękowaniu za zaangażowanie strażaków i władz lokalnych przekazała Starostwu Powiatowemu w Staszowie dwie wysokowydajne pompy.

Grupa GDF Suez jest obecnie trzecim co do wielkości producentem energii odnawialnej w Polsce, a jej udział w tym rynku wynosi około 9 proc. Produkcja ta odbywa się obecnie w elektrowni w Połańcu, gdzie od kilku lat realizowane są kolejne inwestycje zwiększające udział biomasy współspalanej z węglem. Dzięki nim wyeliminowano od 2004 roku emisję ponad trzech mln ton dwutlenku węgla. Energetyka odnawialna - elektrownie wodne, wiatrowe, biomasowe, solarne parowe i fotowoltaiczne - stanowi już obecnie 20 proc. mocy wytwórczej Grupy. Połaniecka elektrownia o mocy 1800 MW brutto - zainstalowanych w ośmiu blokach - produkuje rocznie około 7 TWh energii elektrycznej.

Grupa GDF SUEZ zatrudnia 200 tys. osób, na pięciu kontynentach. Jest notowana na giełdach w Brukseli, Luksemburgu i Paryżu oraz reprezentowana w najważniejszych indeksach: CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe and ASPI Eurozone