Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu pracownikowi w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, i w terminie ustalonym wcześniej np. w planie urlopów. Nie zawsze jednak urlop może być udzielony w ustalonym terminie. Kiedy pracodawca musi zmienić termin urlopu pracownika?

Sytuacje, w których pracodawca obowiązany jest przesunąć termin urlopu pracownika na później, nawet wbrew woli samego pracownika wymienia art. 165 k.p. Zgodnie z nim, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy czy urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Cytowany przepis zawiera jedynie przykładowe wyliczenie okoliczności, kiedy terminu urlopu wypoczynkowego musi ulec przesunięciu. Pracodawca ma bowiem obowiązek przesunięcia urlopu w przypadku każdej okoliczności uznanej w przepisach prawa pracy za nieobecność usprawiedliwioną, na przykład w przypadku choroby członka rodziny pracownika, wymagającego osobistej opieki pracownika.

Więcej informacji: Kiedy pracodawca musi przesunąć urlop wypoczynkowy pracownika

p