Stopa bezrobocia w maju wyniosła 11,9 proc. wobec 12,3 proc. w kwietniu - podał w czwartek GUS.Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja wyniosła 1 mln 907,9 tys. osób

Sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku, po spadku o 1,6 proc. rok do roku w kwietniu, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 3,1 proc. - podał w czwartek GUS. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w maju o 2,0 proc. rok do roku.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w maju mdm wzrosła średnio o 2,5 proc., a rdr wzrosła o 3,2 proc.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-maj była o 12,9 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2009 roku, przy mniejszym o 2,5 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,8 proc.- podał GUS w komunikacie. Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce wzrosły w maju w ujęciu rok do roku o 9,9 proc., po wzroście o 19,3 proc. w kwietniu - podał GUS.

W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 4,5 proc. w porównaniu ze spadkiem o 5,9 proc. w kwietniu. Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji