Polski rząd dostał w środę od Komisji Europejskiej zgodę na dofinansowanie w wysokości 390 mln euro budowy i rozbudowy podziemnych magazynów gazu PGNiG. Dzięki temu Polska ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i lepiej reagować na przerwy w dostawach.

"Dzięki temu projektowi Polska zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu z korzyścią dla swoich obywateli, bez nadmiernego zakłócania konkurencji, ponieważ magazyny gazu zostaną udostępnione wszystkim konkurentom na polskim rynku" - oświadczył w komunikacie prasowym komisarz ds. konkurencji Joaquin Almunia.

Zamiar dofinansowania dzięki dotacjom państwowym na kwotę 1 mld 539 mln zł (czyli ok. 390 mln euro) czterech inwestycji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. polski rząd zgłosił do Brukseli w listopadzie ub.r. Ponieważ chodzi o pomoc publiczną, potrzebna była zgoda KE. Celem jest zwiększenie pojemności podziemnych magazynów gazu w Strachocinie na Podkarpaciu i Wierzchowicach na Śląsku, w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiem oraz budowę nowego podziemnego magazynu gazu w Kosakowie na wybrzeżu Bałtyku.

Zakończenie całej inwestycji, które zwiększą pojemność magazynowania w Polsce z 1 mld m3 do 1,6 mld m3, ma nastąpić w 2015 r. Dzięki temu Polska zbliży się do obecnej średniej pojemności rezerw w UE, która wynosi 14 proc. rocznego popytu.

Dla KE, która musiała zbadać wpływ tej pomocy publicznej na konkurencję, decydujące było polepszenie bezpieczeństwa dostaw gazu w Polsce, a więc także w UE. Projekty zwiększą całkowitą dostępną pojemność magazynową w Polsce, a zatem ułatwią wszystkim podmiotom na rynku, nie tylko bezpośredniemu beneficjentowi pomocy, czyli PGNiG, zapewnienie rezerw obowiązkowych. To jeden z celów obowiązującej dyrektywy gazowej z 2004 r. 21 państw UE wykorzystuje magazynowanie gazu do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw.

KE uznała, że kwota pomocy odpowiada potrzebom finansowym projektów i uwzględniła fakt, że są one w niewielkim stopniu atrakcyjne finansowo dla inwestorów rynkowych. PGNiG, największy podmiot na rynku gazu w Polsce, jest spółką stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Lokalizacje największych magazynów: w Wierzchowicach i Kosakowie są uwzględnione w wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych UE obowiązujących od 2006 r. Wszystkie cztery projekty są wymienione w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i środowisko" na lata 2007-2013 jako kwalifikujące się do finansowania ze środków UE.