Od środy Polacy pracują już tylko na siebie; przez prawie pół roku, 173 dni, pracowaliśmy na wydatki zaplanowane przez rząd. 23 czerwca przypada w tym roku Dzień Wolności Podatkowej - poinformowali przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha.

Dzień ten to symboliczna granica obrazująca realny poziom obciążeń podatkowych w każdym państwie. To, kiedy dokładnie w poszczególnych latach wypada, zależy od przewidzianego na ten rok udziału wydatków publicznych w PKB kraju. Im następuje wcześniej, tym mniejsze obciążenia.

Przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha podali, że w tym roku udział wydatków wyniesie ok. 47,5 proc. i będzie najwyższy od 4 lat. W 2010 r. wydatki rządu wzrosły o ponad 40 mld zł. O ile w roku 2009 wynosiły one 597,3 mld zł, to w br. już 640,52 mld zł, a wiec ich poziom wzrósł o 7,9 proc. , a ich dział w PKB wzrósł ok. 2 proc.

Dzień Wolności Podatkowej ogłoszono już po raz 17