PKO BP nie podaje na razie żadnych nazwisk. Wiadomo jedynie, że spośród wszystkich kandydatów, którzy nadesłali swe papiery na czwarty już konkurs na prezesa i wiceprezesów banku, wybrano osiem osób. Rada nadzorcza wysłała już do nich specjalne zaproszenia na rozmowy. Przesłuchania odbędą się 21 czerwca.

Bank jest bardzo tajemniczy i nie udziela o kandydatach żadnych informacji. Nie wiadomo więc, czy wśród nich są znane osoby, ani nawet to, jakie mają doświadczenie.

Nie ma też żadnej gwarancji, że czwarty konkurs na prezesa PKO BP, którego ta instytucja nie ma od czerwca 2006 roku, skończy się wybraniem kogoś na to stanowisko. Od 11 kwietnia bankiem zarządza Rafał Juszczak, który pełni obowiązki prezesa aż do czasu wyboru pełnoprawnego szefa.