Jak tłumaczy "Gazeta Prawna", emerytura pomostowa, która stanowi nie mniej niż 90 proc. najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS, będzie wypłacana do uzyskania wieku emerytalnego przez uprawnioną osobę, która później przejdzie na zwykłą emeryturę.

Kto je dostanie? W sumie ok. 300 tys. osób, które spełniają warunki pracy o szczególnym charakterze. W tę definicję wpisuje się prawie 200 tys. nauczycieli. Łączny koszt takiego rozwiązania dla budżetu w latach 2008-2032 ma wynieść 31,3 mld zł - pisze "Gazeta Prawna".

Takie szacunki znajdują przynajmniej w uzasadnieniu do projektu, bo w samej treści ustawy nie ma jednoznacznego wskazania, kto załapie się na wcześniejsze emerytury. W projekcie znalazły się definicje pracy w szczególnych warunkach i pracy w szczególnym charakterze, na podstawie których Rada Ministrów ma w rozporządzeniu wskazać rodzaje wykonywanych prac uprawniające do świadczeń.