To pomysł Komisji Europejskiej, która chce za kilka lat podnieść minimalną stawkę akcyzy na olej napędowy we wszystkich krajach Unii. Teraz podatek ten nie może być w państwach Unii niższy niż 302 euro za tysiąc litrów. Polska stosuje mniej więcej taką właśnie stawkę.

Już w 2012 roku zaczną się podwyżki. Najpierw dotkną kraje Europy Zachodniej. Francja czy Niemcy będą musiały podnieść minimalną stawkę akcyzy do 359 euro, a w 2014 roku - do 380 euro.

Polska będzie musiała wprowadzić minimalną stawkę na poziomie 380 euro dopiero w 2016 roku. Potraktowano nas ulgowo. Komisarz do spraw podatków Unii Laszlo Kovacs zapewniał dziś, że Polska będzie miała dodatkowy dwuletni okres przejściowy na pełne przyjęcie nowej dyrektywy.