Najbiedniejsi emeryci i renciści nie podzielą się pieniędzmi po równo. Sejm zdecydował o czterech stawkach:

- 420 złotych dla tych, którzy dostają mniej niż 600 zł emerytury lub renty,

- 310 złotych dla tych, którzy dostają od 600 do 800 złotych,

- 180 złotych dla tych, którzy dostają od 800 do 1000 złotych,

- 140 złotych dla tych, którzy dostają od 1000 do 1200 złotych.

Co ważne, zapomoga będzie zwolniona z podatku. Emeryci i renciści dostaną pieniądze w kwietniu.