"Nie ma niebezpieczeństwa renacjonalizacji jakiegokolwiek sektora gospodarki, który był sprywatyzowany zgodnie z prawem” – mówi minister Piotr Woźniak. W projekcie ustawy o bezpieczeństwie narodowym, nad którą pracuje PiS, zapisano, że istnieje możliwość ponownego upaństwowienia przedsiębiorstw energetycznych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

W takim przypadku, prywatny inwestor mógłby liczyć na odszkodowanie, choć nie wiadomo w jakiej wysokości. Inną możliwością, która gwarantowałaby państwu zapewnienie bezpieczeństwa, mogłoby być wprowadzenie w tych firmach państwowego zarządu komisarycznego.