Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podstawowy termin składania wniosków minął 17 maja. Ci rolnicy, którzy złożyli je do tego dnia, dostają dopłaty w całości. Wnioski złożone po tym terminie - między 17 maja a 11 czerwca - są co prawda przyjmowane, ale za opóźnienie dopłaty są pomniejszane o 1 proc. za każdy dzień roboczy.

Pomniejszenia dopłat nie obejmą jednak powodzian, choć muszą oni powiadomić Agencję o tym, że dotknęła ich powódź czy też inne nadzwyczajne zdarzenie, np. osunięcie ziemi i przedstawić dowód wystąpienia szkody. Zgodnie z przepisami, mają na to 10 dni od momentu, gdy są w stanie to zrobić. Do 4 czerwca do Agencji trafiło już ok. 1,37 mln wniosków. 21 tys. zostało złożonych po 17 maja.

W tym roku rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich, a także 11 pozostałych płatności - takich jak dopłata do gospodarowania na terenach górskich, rolno-środowiskowa i na poprawę dobrostanu zwierząt oraz innych płatności uzupełniających - wypełniali tylko jeden formularz. Były one już częściowo wypełnione przez Agencję, na podstawie danych z wniosków w 2009 r.

Suma dopłat to 3,25 mld euro. Dodatkowa kwota ok. 1,35 mld zł trafi na wspieranie gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach. Szacowana na ten rok podstawowa stawka płatności wyniesie maksymalnie 141,06 euro/ha.

Uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin wyniesie maksymalnie 82,46 euro/ha, płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu - 336,05 euro/ha, płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych - 110,18 euro/ha.

Płatność do krów to w tym roku 142,5 euro/sztukę, a płatność do owiec - 30 euro/sztukę. Płatność do pomidorów wyniesie ok. 39,44 euro/tonę, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich - 400 euro/ha, płatność cukrowa ok. 12,59 euro/tonę, a specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 60 euro/ha.