"Przedsiębiorca będzie składał pięć razy mniej formularzy niż do tej pory. To nie wszystko. Będzie również elektroniczna forma wniosku" - mówi "Rzeczpospolitej" Jerzy Molak, pełnomocnik ds. Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w Ministerstwie Gospodarki.

Nowy druk, dzięki któremu będzie można założyć działalność gospodarczą, będzie liczył zaledwie dwie strony, co w znaczący sposób ułatwi zakładanie własnej firmy.

>>> Masz firmę? Przeprowadź w niej zmiany

Wniosek złożymy w gminie, a ta prześle dane do pozostałych urzędów. W przeciągu trzech dni od złożenia formularzyurząd prześle nam czas i miejsce podpisania wniosku. Dokumenty będzie można również złożyć listownie, ale do tego potrzebne będzie notarialne poświadczenie podpisu. Natomiast do zarejestrowania działalności gospodarczej przez Internet, niezbędne będzie dysponowanie podpisem elektronicznym.

>>> Jak szybko wziąć pożyczkę

Gmina załatwi za zakładającego firmę formalności związane z krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, zgłoszeniem identyfikacyjnym, nadaniem NIP lub jego aktualizacją, czy zgłoszeniem płatnika składek do systemu ubezpieczeń społecznych.

Na takich samych formularzach przedsiębiorca będzie składał wniosek o zawieszeniu działalności. Nowe przepisy mają wejść w życie 31 marca 2009 roku.

>>> Zasiłki, składki, emerytury - pytania i odpowiedzi