Warszawa wyemitowała na rynku krajowym 12-letnie obligacje o łącznej wartości 300 mln zł. Inwestorzy chcieli objąć papiery warte prawie 750 mln zł - poinformowało w czwartek w komunikacie biuro prasowe Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Reklama

Zgodnie z informacją samorządu Miasto Stołeczne Warszawa wyemitowało na rynku krajowym 12-letnie obligacje serii WAA0922. Łączna wartość emisji wyniosła 300 mln zł, przy popycie na kwotę 749,5 mln zł. Kupon obligacji jest stały - wynosi 6,45 proc. w skali roku, a cena emisyjna została ustalona na poziomie 99,2 proc. wartości nominalnej.

"Zainteresowanie obligacjami blisko 2,5-krotnie przewyższyło planowaną kwotę emisji. Cechy i struktura obligacji są zbieżne z papierami rządowymi oraz emitowanymi przez inne miasta europejskie" - napisano w komunikacie.

Emisja miała charakter publiczny i była kierowana do inwestorów instytucjonalnych. Wśród nich były głównie otwarte fundusze emerytalne (66,7 proc. emisji), towarzystwa ubezpieczeniowe (20 proc.), banki (6,7 proc.) oraz fundusze inwestycyjne (6,7 proc.).

"W najbliższym czasie obligacje będą notowane na rynku regulowanym Catalyst. Środki pieniężne pozyskane w wyniku emisji będą przeznaczone na finansowanie inwestycji ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy" - wyjaśniają służby prasowe stolicy.

Poinformowały dodatkowo, że miasto emituje obligacje zarówno na rynku międzynarodowym, jak i krajowym. W maju 2009 r. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji na rynku zagranicznym EMTN (European Medium Term Note) o wartości 1,3 mld euro, przeprowadzona została pierwsza emisja euroobligacji na łączną kwotę 200 mln euro.

W lipcu 2009 r. i w lutym 2010 r. w ramach programu emisji obligacji na rynku krajowym, ustanowionego na kwotę 4 mld zł, przeprowadzono dwie emisje obligacji na rynku krajowym. Łączna wartość emisji wyniosła 900 mln zł. W sumie wartość wyemitowanych obligacji wynosi 1,2 mld zł.

"Zarówno dla programu, jak i dla obecnej emisji w ramach programu nadane zostały oceny ratingowe na poziomie AAA(pol), co jest najwyższą możliwą krajową oceną wiarygodności kredytowej" - napisano w komunikacie.

Miasto informuje, że zawarcie umowy programu stwarza jedynie ramy prawne dla emisji warszawskich obligacji, nie rodzi natomiast obowiązku emitowania obligacji. Dokumentacja programu i emisji została przygotowana zgodnie z najlepszymi standardami obowiązującymi na rynkach międzynarodowych, z uwzględnieniem zasad przyjętych na rynku krajowym