EWA MATYSZEWSKA:Jakie zmiany będzie trzeba wprowadzić w Polsce?
MARCIN ZIMNY:Ustawodawca polski będzie zobowiązany wprowadzić nowy sposób ustalania minimalnego poziomu opodatkowania, począwszy od 1 stycznia 2011 r. Jednocześnie Dyrektywa Rady 2010/12/UE wskazuje, że od 1 stycznia 2014 r. całkowity podatek akcyzowy od papierosów powinien wynosić co najmniej 60 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów dopuszczonych do konsumpcji. Przy tym taki podatek akcyzowy powinien wynosić nie mniej niż 90 euro za 1 tys. papierosów (obecnie minimalna kwota wynosi 64 euro za 1 tys. papierosów).

Reklama

Czy czeka nas zatem podwyżka papierosów?
Tak. Polska otrzymała co prawda okres przejściowy do 31 grudnia 2017 r. na dostosowanie się do tych minimów opodatkowania papierosów, ale można się spodziewać, że stawki na papierosy w Polsce będą stopniowo rosły, tak aby osiągnąć od 1 stycznia 2018 r. unijne minimum.

*Marcin Zimny, prawnik z CMS Cameron

Więcej informacji: Wzrosną ceny papierosów

p