Przeciętna emerytura, któa wynosi 1619 złotych, wzrośnie średnio o około 75 złotych. Najwyższe podwyżki dostaną ci, którym państwo wypłaca dwa tysiące złotych. Ich portfel wzbogaci się o 92 złote. ZUS musi wypłacić wyższe świadczenia, bo waloryzacja jest wyliczana na podstawie inflacji i wzrostu płąc, a oba te wskaźniki poszły w zeszłym roku w górę - twierdzi Polskie Radio.

Reklama

Na szczęście emeryci, czy renciści nie będą musieli wypełniać żadnych wniosków, by dostać podwyżkę. ZUS sam wyliczy podwyżki i je dołączy do obecnych emerytur.