Kupowanie poza obszarem Unii jest bardzo korzystne, pod warunkiem że do ceny zapłaconej nie doliczy się kosztów cła i VAT. Nikt dodatkowych kosztów ponosić nie chce, dlatego też większość kupujących liczy na to, że uda im się uniknąć odprawy celnej. Część z nich próbuje szczęściu dopomóc i zastosować wiele sztuczek, które mają odwrócić uwagę celników. Są one nie tylko nieskuteczne, ale także niezgodne z prawem.

Niezgłoszenie towaru bądź zgłoszenie towaru innego niż faktycznie przewożony czy przesyłany to najbardziej typowy sposób ukierunkowany na uniknięcie kontroli celnej. "Zachowanie takie to nic innego jak niedopełnienie obowiązku celnego (przemyt)" -podkreśla Cezary Kosman z Izby Celnej w Poznaniu.

Osoba, która przywozi z zagranicy towar bez przedstawienia go organowi celnemu lub wprowadza w błąd urząd celny, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności.

Więcej informacji: Unikanie kontroli celnej jest karane grzywną

p