Kupowanie poza obszarem Unii jest bardzo korzystne, pod warunkiem że do ceny zapłaconej nie doliczy się kosztów cła i VAT. Nikt dodatkowych kosztów ponosić nie chce, dlatego też większość kupujących liczy na to, że uda im się uniknąć odprawy celnej. Część z nich próbuje szczęściu dopomóc i zastosować wiele sztuczek, które mają odwrócić uwagę celników. Są one nie tylko nieskuteczne, ale także niezgodne z prawem.

Reklama

Niezgłoszenie towaru bądź zgłoszenie towaru innego niż faktycznie przewożony czy przesyłany to najbardziej typowy sposób ukierunkowany na uniknięcie kontroli celnej. "Zachowanie takie to nic innego jak niedopełnienie obowiązku celnego (przemyt)" -podkreśla Cezary Kosman z Izby Celnej w Poznaniu.

Osoba, która przywozi z zagranicy towar bez przedstawienia go organowi celnemu lub wprowadza w błąd urząd celny, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności.

Więcej informacji: Unikanie kontroli celnej jest karane grzywną

p