Fundacja przy współpracy firm szkoleniowych oferuje profesjonalne programy rozwojowe, które następnie są wybierane przez firmy na polskim rynku. Dzięki takiej konstrukcji programu, firmy te mogą podnosić kwalifikacje zawodowe swoich pracowników, a dzieci z domów dziecka otrzymują potrzebną im pomoc.

Reklama

"Przebieg pierwszej edycji pokazał zapotrzebowanie na tego typu zorganizowane działania, których celem nadrzędnym jest pomoc dzieciom, uzyskiwana dzięki wymianie pomiędzy profesjonalistami branży szkoleniowej, a klientami biznesowymi zainteresowanymi rozwojem swoich pracowników. To wróży bardzo dobrze na kolejne edycje programu”, mówi Lucyna Wieczorek prezes Fundacji Bene Vobis. "Już przygotowujemy program na 2010 rok i serdecznie zapraszamy firmy zainteresowane projektem do kontaktu z nami.”

Pracownicy firm, które wsparły pierwszą edycję programu „Korporacja z Duszą”, mogli wybierać spośród propozycji ponad trzydziestu szkoleń odbywających się w przeciągu dwóch ostatnich tygodni listopada. Oferta szkoleń dotyczyła rozwoju osobistego oraz zawodowego i odpowiadała na potrzeby osób zatrudnionych w nowoczesnych firmach, w realiach dużej konkurencji.

"W planowanej na rok 2010 drugiej edycji programu <Korporacja z Duszą> ponownie skupimy się na dostarczeniu firmom uczestniczącym wartości, które są zbieżne z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). To pierwszy na naszym rynku, udostępniany firmom program CSR, który dzięki współpracy wielu profesjonalnych partnerów oddziałuje na kilka obszarów udzielanego wsparcia”, podsumowuje Michał Cieślak, odpowiedzialny za kontakt z partnerami biznesowymi programu.

Każda firma, której nie obojętne jest dbanie o dobro i rozwój dzieci w Polsce, może stać się częścią programu, a tym samym Korporacją z Duszą. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy w imieniu dzieci z domów dziecka.

Patronem akcji był dziennik.pl