W przyszłym roku wzrośnie akcyza na papierosy. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która dostosowuje od 1 stycznia 2010 r. krajowy poziom opodatkowania papierosów do wysokości wspólnotowego minimum. Na wysokość stawek akcyzy wpływa również zmiana kursu złotego w stosunku do euro.

Reklama

Akcyza na papierosy wzrośnie do 273,88 zł/1000 szt., tj. o 5,19 proc. Oznacza to, że w przyszłym roku średnia detaliczna cena papierosów wzrośnie o ok. 33 gr/20 szt., co według szacunków rządu powinno przynieść budżetowi ok. 530 mln zł.

Stawka akcyzy na papierosy została ustalona na podstawie przewidywanej na 2010 rok najpopularniejszej kategorii cenowej (NKC), która wyniesie 397,50 zł/1000 szt., tj. 7,95 zł/20 szt. papierosów. Opublikowane już zostało obwieszczenie ministra finansów z 19 listopada 2009 r. w sprawie najpopularniejszej kategorii cenowej papierosów na rok 2010 (M.P. nr 77, poz. 955), które określa ten wskaźnik na powyższym poziomie. Najpopularniejsza kategoria cenowa papierosów na 2010 rok została wyliczona przez przemysł tytoniowy na podstawie stawki akcyzy i ceny papierosów notowanych w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2009 roku. Od poziomu NKC liczone jest minimum podatkowe na papierosy.

Więcej informacji: Papierosy będą droższe o 33 grosze

p