Wczoraj informowaliśmy, że dostęp do faktury za internet on-line nie daje podatnikowi prawa do uwzględnienia w rocznym PIT ulgi internetowej. Aby ze zwolnienia skorzystać, podatnik musi posiadać albo fakturę papierową, albo e-fakturę z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nasze doniesienia potwierdza Ministerstwo Finansów.

Reklama

Według resortu, w przypadku gdy udostępnionego dokumentu nie można uznać za fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. nr 133, poz. 1119), wówczas podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę papierową.

Więcej informacji: Operator internetu musi wystawić papierową fakturę

p