Już z danych po I półroczu 2009 r. wynikało, że zyski z ubezpieczania mienia od powodzi, gradu i silnych wiatrów były minimalne: nie przekraczały 2 proc. Tymczasem jeszcze po I kwartale ten wskaźnik wynosił prawie 8 proc., a na koniec 2008 r. – 14,4 proc.

Rentowność ubezpieczeń od żywiołów jest znacznie niższa niż osiągana w poprzednich latach, co jest efektem konkurencji cenowej w tym segmencie rynku. I właśnie konkurencja powoduje, że w tym roku nie nastąpią podwyżki cen polis – uważają eksperci. Ale nie wykluczają już wzrostu cen w roku przyszłym. Przede wszystkim jednak dotkną one klientów, którym ubezpieczyciele wypłacali już odszkodowania.

Więcej informacji: Rośnie presja na wzrost cen ubezpieczeń mienia

p