Reklama

Utrata pracy to stresujący moment, który często wiąże się z niepewnością finansową. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w takiej sytuacji mogą im przysługiwać dodatkowe świadczenia od pracodawcy. Mowa tu o odprawie pieniężnej lub odszkodowaniu, które mogą złagodzić skutki utraty zatrudnienia. W jakich sytuacjach możesz się o nie ubiegać i ile wynoszą? Sprawdź, jakie prawa Ci przysługują, aby nie stracić należnych Ci pieniędzy.

Odprawa pieniężna

Kiedy? W przypadku zwolnienia grupowego (co najmniej 10 pracowników w ciągu 30 dni) lub indywidualnego z przyczyn niedotyczących pracownika (np. redukcja etatów).

Dla kogo? Pracownicy firm zatrudniających co najmniej 20 osób.

Ile? Zależy od stażu pracy: od 1 do 3 miesięcznych wynagrodzeń (maksymalnie 64 500 zł w 2024 roku).

Odszkodowanie czy odprawa? Poznaj swoje prawa po utracie pracy

Odszkodowanie

Kiedy? Gdy pracodawca skróci okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony z przyczyn niedotyczących pracownika.

Ile? Wynagrodzenie za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Ważne!

Pracodawca może zaproponować Ci wyższe odszkodowanie niż wynika to z przepisów.

Oświadczenie o skróceniu okresu wypowiedzenia musi być złożone razem z wypowiedzeniem umowy.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje prawa zostały zachowane, skonsultuj się z prawnikiem lub doradcą ds. prawa pracy.