Według nowych propozycji, gminy do 20 tys. mieszkańców z frekwencją wyborczą powyżej 60 proc. otrzymają dodatkowe środki na działalność KGW.

Ile dla KGW?

Maksymalna kwota wsparcia na jedno koło może wynieść do 5 tys. zł. Ponadto, rozszerzony zostanie katalog uprawnionych do otrzymania środków, co pozwoli na większą elastyczność w wykorzystaniu funduszy.

Reklama

Resort zaoponował nowe terminy naboru wniosków. Ma być on wydłużony do 20 września, a wypłata wsparcia zostanie zrealizowana do 13 grudnia. KGW będą miały czas do 30 września 2025 roku na zorganizowanie wydarzenia integrującego społeczność wiejską.

Jakie zmiany?

Projekt nowych regulacji zakłada także uproszczenie procedur - koła będą zobowiązane do realizacji tylko jednego wydarzenia integrującego społeczność lokalną zamiast dwóch, a także zniesienie ograniczenia pomocy do kół działających tylko na obszarze gmin do 20 tys. mieszkańców.

Aktywizacji społeczności wiejskich

Te zmiany mają na celu nie tylko wsparcie tradycyjnej działalności KGW, ale również zachęcenie do większego zaangażowania w życie społeczności lokalnych i aktywizację mieszkańców wsi.