Ściślej ZUS przypomniał dwa limity: 5703,20 zł brutto i 10 591,60 zł. I dwie daty, gdyż od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. uczniowie i studenci, którzy z rentą rodzinną z ZUS, mogą więcej zarobić (pracując w wakacje) dorobić do swojego świadczenia. Nieprzestrzeganie tego limitu spowoduje:
  • zmniejszenie świadczenia albo jego
  • zawieszenie.
Generalnie można zarobić około 400 zł więcej niż poprzednio.
Ważne: praca na umowach cywilnych (zlecenie) jest korzystniejsza niż umowa o pracę (zobacz na końcu artykułu).
Reklama

ZUS: Można zarobić więcej o prawie 425 zł (bez jednego grosza)

Autorem tego przypomnienia jest rzecznik ZUS Paweł Żebrowski:

„Wielu młodych ludzi w trakcie nauki, czy w trakcie wakacyjnej przerwy podejmuje zatrudnienie. Wśród nich są także uczniowie i studenci pobierający rentę rodzinną z ZUS-u, którzy muszą zwracać uwagę na swoje dodatkowe przychody, aby ich świadczenie nie zostało zmniejszone lub zawieszone. Od 1 czerwca wzrosły kwoty graniczne przychodów. Młodzież, która pobiera rentę rodzinną z ZUS, może zatem więcej dorobić do swojego świadczenia”.

ZUS: Jakie zasady dla renty rodzinnej

Zasada 1. Górna granica bezpiecznego dorabiania to 5703,20 zł brutto (70 proc. Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Dodatkowy miesięczny przychód do tej kwoty nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS renty rodzinnej. Świadczenie może być zawieszone, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. Przeciętnego wynagrodzenia, czyli 10 591,60 zł brutto.

Zasada 2. Jeżeli przychód będzie wyższy niż 5703,20 zł brutto, ale niższy niż 10 591,60 zł brutto, to ZUS może zmniejszyć wypłacane świadczenie o kwotę przekroczenia jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby jest to kwota 757,08 zł.

Reklama

Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia granicznych kwot przychodu zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody.

Na zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej przez ZUS, ma wpływ przede wszystkim przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą.

Umowa zlecenia a umowa o pracę przy rencie

ZUS: WAŻNE. Wyjątek stanowi umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, która nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To oznacza, że przychody osiągane z takiej umowy co do zasady nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej. Przychód będzie miał znaczenie, jeśli uczeń, student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem.

Limit nie tylko dla studentów i uczniów

Obejmuje osoby na wcześniejszej emeryturze czy rencie. To limit dla osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Po przekroczeniu 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych limitów (z kilkoma wyjątkami).