Tabele alimentacyjne mają zakończyć problemy wynikające z drastycznych różnic wysokości alimentów przyznawanych przez sądy. Mężczyźni w podobnej sytuacji zawodowej raz płacą wysokie alimenty, a raz niskie. U jednego mężczyzny mogą wynosić 1400 zł miesięcznie, a w innym, ale podobnym stanie faktycznym, 650 zł miesięcznie.

Reklama

Przepisy nowelizując kodeks rodzinny o tabele alimentacyjne prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. 2025 r., to prawdopodobny termin wejścia nowych przepisów w życie to 2025 r.

Co wiemy dzisiaj o projekcie MS w sprawie tablic alimentacyjnych?

  • Powołana została grupa robocza, która zajmie się opracowaniem krajowych tzw. tabel alimentacyjnych. Takie tabele miałyby ułatwiać ustalania przez sąd sprawiedliwej wysokości zasądzanych alimentów.
  • "Wprowadzane rozwiązanie pozwoli odpowiedzieć ma postulaty środowiska rodziców i sędziów rodzinnych, którzy od lat zgłaszali problemy związane z rozbieżnościami w zasądzanych przez sądy rodzinne alimentach".
  • MS wskazuje podobne rozwiązania, które funkcjonują we Francji, Austrii, Czechach czy Niemczech, gdzie sądy rodzinne korzystają z takich tabel i znajomość kryteriów zasądzania alimentów jest powszechna.

WAŻNE! MS jednoznacznie wyklucza związanie sędziów orzekających o wysokości alimentów kwotami z tablic. Tablice to tylko narzędzie pomocnicze. Ostatecznie zadecyduje sędzia - jeżeli tabela będzie wskazywała na alimenty 850 zł, sąd może zasądzić 2200 zł. Różnica może być podstawą apelacji, ale jest możliwe, że sąd II instancji potwierdzi 2200 zł.

MS zastrzega: Tabele, czy tablice alimentacyjne nie stanowią tradycyjnie rozumianego źródła prawa i w związku z tym "nie odbierają sędziom rodzinnym możliwości dostosowania wysokości alimentacji do potrzeb konkretnego dziecka.

Tabele alimentacyjne w Polsce

W 2017 roku kwestia ta była podnoszona przez obecnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który był wówczas Rzecznikiem Praw Obywatelskich. "To polega na tym, że sądy mają możliwość stworzenia tabelki informującej, ile kosztuje utrzymanie dziecka w większym lub mniejszym mieście, w zależności od wieku dziecka i liczebności rodziny. Takie tabele są rozpowszechnione w wielu państwach, na przykład Niemczech. Służą one temu, aby eliminować przestrzeń sporu między rodzicami" - mówił wtedy Bodnar na wspólnej konferencji z ówczesnym Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem.

To dopiero początek - będzie duża nowelizacja kodeksu rodzinnego

Reklama

Jak przekazano we wtorek jednocześnie w MS trwają zaawansowane prace nad kompleksową nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw w tym także w zakresie alimentów, która zakłada m.in. wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych. "Pozwalałyby one na uzyskanie – w szybkim trybie – alimentów określonych w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z projektem, uzyskanie takich alimentów nie wyłączałoby w przyszłości możliwości dochodzenia alimentów w tradycyjnym postępowaniu" - przekazał resort.(PAP)

O alimentach - podstawowe zasady

Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Obowiązani są dzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego sytuacja, na rodzicach ciąży nawet obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku lub niektórych jego składników, aby w ten sposób sprostać ciążącemu na nich obowiązkowi, np. dla ratowania zdrowia dziecka. Jednak rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.
Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci jest najszerszy. Dziecko ma prawo do takiego samego poziomu życia jak jego rodzice. W innych wypadkach (np. obowiązek wobec rodzeństwa, dziadków) uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Podsumowanie

  • Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało we wtorek, że w resorcie powołana została grupa robocza, która zajmie się opracowaniem krajowych tzw. tabel alimentacyjnych. Takie tabele miałyby ułatwiać kwestie określania wysokości zasądzanych alimentów.
  • "Wprowadzane rozwiązanie pozwoli odpowiedzieć ma postulaty środowiska rodziców i sędziów rodzinnych, którzy od lat zgłaszali problemy związane z rozbieżnościami w zasądzanych przez sądy rodzinne alimentach" - przekazało we wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie.
  • Jak przypomniał resort, "podobne rozwiązania funkcjonują we Francji, Austrii, Czechach czy Niemczech, gdzie sądy rodzinne korzystają z takich tabel i znajomość kryteriów zasądzania alimentów jest powszechna".
  • Jednocześnie MS zastrzegło, że te tzw. tabele, czy tablice alimentacyjne nie stanowią tradycyjnie rozumianego źródła prawa i w związku z tym "nie odbierają sędziom rodzinnym możliwości dostosowania wysokości alimentacji do potrzeb konkretnego dziecka".
  • W skład powołanej grupy - jak przekazano - weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.