Zmianie ulegną górne granice tzw. krotności, od których zależy wysokość stypendiów sportowych przy podstawie, która - zgodnie z ustawą o sporcie - nadal wynosi 2300 zł. Co ważne, wysokość świadczenia nie może przekroczyć 5,5-krotności tej kwoty.

Teraz za zdobycie złotego medalu igrzysk olimpijskich, paralimpijskich i igrzysk głuchych sportowiec otrzyma stypendium w wysokości do 5,5-krotności podstawy (o 3220 zł więcej niż do tej pory).

Reklama

ZŁOTO - najlepsi polscy sportowcy od tego roku mogą zatem liczyć maksymalnie na 12 650 złotych miesięcznego stypendium.

SREBRO - w przypadku wywalczenia srebrnego medalu różnica wyniesie 2990 zł,

BRĄZ - za trzecie miejsce i medal brązowy - 2645 zł.

Reklama

Za zajęcie od 1 do 3 miejsca w igrzyskach olimpijskich, paralimpijskich i igrzyskach głuchych stypendia są przyznawane na okres 24 miesięcy. Za miejsca od 4 do 8 - na 18 miesięcy, podobnie jak w przypadku stypendium za wywalczenie miejsc 1-3 w mistrzostwach świata i Europy. Za lokaty od 4 do 8 w MŚ i ME świadczenie jest wypłacane przez 12 miesięcy.

Jak przekazała jeszcze w grudniu Dmowska-Andrzejuk, szacowany roczny koszt zwiększonych stypendiów to 16 mln zł z budżetu MSiT, co oznacza wzrost nakładów na ten cel ok. 60 procent.

Reklama

W 2024 roku - co podkreślił Borys - wydano już ok. 550 decyzji stypendialnych dla zawodników oraz 43 dla trenerów. Do rozpatrzenia jest aktualnie ok. 200 wniosków, a nowe systematycznie napływają.

Podstawa prawna

Wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra sportu i turystyki z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie stypendiów sportowych, które zwiększa stawki stypendiów dla zawodników reprezentujących kraj w imprezach rangi międzynarodowej w sportach olimpijskich. Obejmuje także rywalizację paralimpijczyków, młodzieżowców oraz zawodników w uczestniczących w rywalizacji osób głuchych. Stosowne dokumenty podpisała jeszcze w grudniu ówczesna minister sportu i turystyki Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Dotychczas obowiązujące stawki stypendiów były wprowadzone w 2012 i 2017 roku. Czas na zmiany ….

Komunikat rządu

Podwyższenie stypendiów ma na celu wzmocnienie poczucia stabilizacji ekonomicznej zawodników reprezentujących Polskę na najważniejszych imprezach rangi międzynarodowej. Ułatwi to realizację programów przygotowań członków kadr narodowych do międzynarodowych zawodów mistrzowskich, stworzy warunki do odnoszenia przez nich kolejnych sukcesów i zajmowania miejsc punktowanych w rywalizacji międzynarodowej. Przyczyni się także do popularyzacji sportu wśród osób z niepełnosprawnościami

– mówi minister sportu i turystyki Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Stabilizacja i motywacja

Nowelizacja zwiększa stawki stypendiów dla sportowców za osiągnięcia w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paralimpijskich i igrzyskach głuchych, a także w mistrzostwach świata i Europy w kategoriach wiekowych seniorów, młodzieżowców i juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paralimpijskich lub igrzysk głuchych.

Dotychczas obowiązujące stawki stypendiów zostały wprowadzone jeszcze w 2012 i 2017 r. i do tej pory nie były zmieniane. Nowelizacja dostosowuje wysokość stypendiów do obecnych kosztów życia w Polsce – m.in. wynagrodzeń oraz cen towarów i usług.

Oprócz wsparcia finansowego dla zawodników, stypendia mają być także czynnikiem motywującym. Stąd największy wzrost wysokości stypendiów za zdobycie medali igrzysk olimpijskich, paralimpijskich i igrzysk głuchych.

Chcemy zapewnić stały efekt motywujący stypendiów sportowych, dlatego ich stawki zwiększają się wraz ze wzrostem prestiżu poszczególnych imprez i poziomu rywalizacji

– podkreśla minister Dmowska-Andrzejuk.

Nowe kwoty stypendiów

Zmianie ulegną górne granice krotności, od których zależy wysokość ww. stypendiów sportowych przy podstawie, która – zgodnie z ustawą o sporcie – wynosi 2300 zł, przy czym wysokość stypendium nie może przekroczyć 5,5-krotności tej kwoty.

Za zdobycie złotego medalu igrzysk olimpijskich, paralimpijskich i igrzysk głuchych sportowiec otrzyma od 2024 roku stypendium w wysokości do 5,5-krotności podstawy – a więc o 3220,00 zł więcej niż do tej pory. Różnica w przypadku srebrnego medalu wyniesie 2990,00 zł, a w przypadku brązowego medalu 2645,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości poszczególnych stypendiów w sportach olimpijskich zostały zapisane w przedmiotowym rozporządzeniu.

Ustalając poszczególne stawki Minister Sportu i Turystyki wziął pod uwagę: skumulowaną inflację od roku, od którego obowiązują obecne stawki, rangę poszczególnych międzynarodowych imprez mistrzowskich, znaczenie zajętych miejsc dla pozycji Polski w rankingu międzynarodowym, a także koszt przygotowania zawodników do współzawodnictwa, wzrastający wraz z poziomem rywalizacji.

W związku ze zmianami nie nastąpią dodatkowe obciążenia finansowe dla budżetu państwa. Szacowany koszt roczny zwiększonych stypendiów to 16 mln zł z budżetu MSiT (wzrost nakładów o ok. 60 procent). Do tej pory w dwóch ostatnich latach na stypendia w sportach olimpijskich przeznaczyliśmy: ponad 27,4 mln zł w 2021 r. (811 stypendystów) i ponad 26,5 mln zł w 2022 r. (1141 stypendystów).