Kto może korzystać z funduszu alimentacyjnego?

Alimenty dla dziecka nie zawsze płaci rodzic. Zdarzają się sytuacje, w których nie ma on możliwości wywiązania się ze swoich obowiązków albo celowo tego unika. Tymczasem żyć za coś trzeba, a koszty utrzymania rosną. Systemowym rozwiązaniem, które ma być lekarstwem na tego rodzaju problemy są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jednak nie trzeba z niego korzystać, by wiedzieć, że to rozwiązanie działa słabo.

Reklama

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Po pierwsze świadczenia z funduszu przysługują tylko ograniczonej grupie osób uprawnionych. Aby je otrzymać, trzeba spełniać ustawowe warunki, w tym kryterium dochodowe, które nie przystaje do zmieniającej się rzeczywistości – jest to dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nieprzekraczający kwoty 1209 zł.
Po drugie, aby uzyskać świadczenie, egzekucja alimentów przysługujących uprawnionemu musi okazać się bezskuteczna. Oznacza to, że musi dojść do sytuacji, w której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowania upadłościowego, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Dodatkowo, za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. Jak widać, nie ma możliwości uzyskania świadczenia z funduszu w krótkim czasie. Najpierw osoba uprawniona do alimentów (a raczej jej drugi rodzic/opiekun) musi przez jakiś czas radzić sobie bez środków na utrzymanie.


Reklama

Kiedy będzie można dostać 1000 zł z funduszu alimentacyjnego?

Trzecim problemem jest wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przysługuje ono w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie może być wyższe niż 500 zł miesięcznie. Taką kwotę, nawet zanim zaczęła szaleć inflacja, można było uznać za symboliczną. O jej wysokości najlepiej świadczy fakt, że nie uległa ona zmianie od 2008 r. W tym czasie jej siła nabywcza drastycznie spadła i nie potrzeba szczególnie skomplikowanych argumentów, by to udowodnić. Choćby świadczenie 500 plus, które zostało wprowadzone w 2019 r., a więc znacznie później, a na dodatek ma przecież być jedynie pomocą w wychowaniu dzieci, a nie źródłem utrzymania, wzrosło z 500 zł do 800 zł.
Na szczęście dostrzeżono potrzebę jej zmiany i obecnie toczą się prace nad dostosowaniem jej do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów. MRPiPS pracuje więc nad podwyższeniem jej o 500 zł miesięcznie - do kwoty 1000 zł miesięcznie.
Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2024 r.