Mamy dobrą wiadomość dla województwa lubuskiego i całej Polski. Chciałbym zapowiedzieć jeden z pierwszych naborów z KPO, który rozpocznie się na początku maja. Będzie opiewał na ponad 1,2 mld zł. Jego adresatami będą małe i średnie firmy z branży HoReCa ludzie, którzy pracują w sektorze turystyczno-rekreacyjnym - powiedział wiceminister Jan Szyszko.

Reklama

Dotacje KPO dla przedsiębiorstw

Rada Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Do połowy kwietnia tego roku 27 mld zł trafi do Polski. Fundusze z KPO adresowane są do sektorów polskiej gospodarki, które najbardziej dotknęła pandemia COVID-19. W ramach tego planu branża gastronomiczna i hotelarska (HoReCa), a także turystyczna i kulturalna ma szansę na wsparcie finansowe poprzez bezzwrotne dotacje - powiedział wiceminister Jacek Protas.

Reklama

Celem wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw jest modernizacja i dywersyfikacja działalności, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności firm na przyszłe kryzysy.

Trzy główne obszary działalności

Inwestycyjny: Obejmuje zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do wprowadzenia nowych produktów/usług na rynek, realizację robót budowlanych, w tym budowę nowych linii produkcyjnych, oraz zakup wyposażenia.
Szkoleniowy: Skupia się na podnoszeniu kwalifikacji lub przekwalifikowaniu pracowników oraz modernizacji lub rozszerzaniu profilu działalności.
Doradczy: Obejmuje opracowanie modelu biznesowego i przygotowanie procedur technicznych.

Warunki dofinansowania

Dotacje bezzwrotne z KPO są dostępne dlafirm z całej Polski, które w 2020 lub 2021 roku odnotowały co najmniej 30% spadek obrotów (w porównaniu rok do roku). Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej budżet programu ma na celu wsparcie co najmniej 2,5 tys. takich przedsiębiorstw.

Wysokość wsparcia wynosi od 50 tys. złotych do 540 tys. złotych, przy maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych wynoszącej 600 tys. złotych. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 10% kosztów kwalifikowalnych.