Zestawienie opiera się na zaudytowanych sprawozdaniach finansowych zakładów. Na tej podstawie wskazaliśmy te, które wyróżniają się pod względem wyników finansowych. Nie jest to konkurs, w którym oceniane są produkty poszczególnych towarzystw czy ich sposób działania z perspektywy klientów.

Reklama

Ranking w większości kategorii uwzględnia zarówno wartości nominalne, które preferują duże podmioty, jak i zmiany procentowe, co sprzyja mniejszym graczom. Taka konstrukcja w najlepszej sytuacji stawia przynajmniej średniej wielkości graczy, którzy w ocenianym okresie są uczestnikami fuzji. Korzystają i na wielkości, i na dynamice.

Zwycięzcy rankingu, który uzyskał 88 na 100 pkt teoretycznie możliwych do uzyskania, pomogło sfinalizowanie w ubiegłym roku przejęcia poznańskiej Concordii. Zwiększyło to skalę działania polskiej filii włoskiej grupy ubezpieczeniowej. Majątkowa spółka Generali wygrała w naszym rankingu w takich kategoriach, jak wielkość zebranej składki, wynik techniczny, aktywa czy rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.

Majątkowa Warta, która znalazła się na drugiej pozycji, wyróżniła się zwłaszcza w kategoriach aktywa i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, choć była w czołówce lub tuż za nią również w innych klasach. PZU, lider rynku, ma z kolei na tyle mocną pozycję, że zagwarantował sobie trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji.

Wśród towarzystw, które wyróżniły się w poszczególnych kategoriach, można wskazać Uniqa TU, które było pierwsze w kategorii wynik finansowy i znalazło się w czołówce pod względem wyniku technicznego, czy PKO TU z dużym wzrostem funduszy własnych, który dał mu pierwsze miejsce w kategorii kapitał oraz z medalową pozycją pod względem aktywów.

Reklama

Kapitały były jedną z najtrudniejszych kategorii. Powód? Przecena obligacji skarbowych odbiła się na wielkości funduszy własnych niemal na całym rynku. Na prawie 60 firm, których wyniki finansowe przeanalizowaliśmy, wzrost funduszy własnych odnotowało tylko 12 (w pierwszej „20” firm pod względem wielkości kapitałów - żadna).

Reklama

Pandemia i wynikająca z niej podwyższona śmiertelność, jak często podkreślają ubezpieczyciele, sprawiła, że rośnie zainteresowanie polisami życiowymi, ale też przełożyła się na wzrost kosztów szkód, a zatem i na pogorszenie rezultatów tego segmentu branży. W efekcie wpłynęła na gorszą pozycję ubezpieczycieli życiowych nie tylko w poszczególnych kategoriach, lecz także w całym rankingu.

Ranking DGP odchodzi od stosowanego zwykle podziału na firmy majątkowe i życiowe. Przyjęliśmy bowiem założenie, że podstawowe cele, jak skala działania, efektywność i dochodowość, są takie same dla całej branży, niezależnie od segmentu, na którym skupia się dany podmiot.

Wśród towarzystw życiowych najlepsze rezultaty osiągnęła Aviva. Zdobywca pierwszego miejsca w połowie tego roku połączył się z życiowym Allianzem. To znajdzie jednak odzwierciedlenie w kolejnym rankingu. Biorąc pod uwagę rezultaty za 2021 r., na medalowych miejscach znalazły się jeszcze życiowe spółki PZU oraz Compensy.

Fot. materiały prasowe

Niezależnie od ogólnego zestawienia podsumowaliśmy również towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Z punktu widzenia całego rynku działają one na niewielką skalę. Ale w niektórych kategoriach były w stanie przebić się do ścisłej czołówki. Dotyczy to zwłaszcza poziomu kosztów, który z uwagi na sposób prowadzenia działalności w przypadku TUW-ów prezentuje się szczególnie korzystnie. Numerem jeden w tej kategorii jest TUW PZUW, który wyprzedził AGRO Ubezpieczenia TUW i Polski Gaz TUW.

___________________________________________

Metodologia

1. Pod uwagę wzięte zostały audytowane jednostkowe sprawozdania finansowe za 2021 r. wszystkich krajowych zakładów ubezpieczeń (również tych aktualnie niedziałających - o ile zostały złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym). Dla porównań użyto danych za 2020 r. z tych samych sprawozdań.
2. Uwzględniono następujące wskaźniki (kategorie) obrazujące skalę prowadzonego biznesu, bezpieczeństwo, rentowność:
a) składka przypisana brutto,
b) aktywa razem,
c) kapitały własne,
d) wynik netto,
e) wynik techniczny brutto (bez uwzględnienia reasekuracji),
f) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe,
g) szkody (odszkodowania i świadczenia do składki zarobionej),
h) koszty (koszty akwizycji i koszty administracyjne do składki zarobionej).
3. Ogólny wynik to średnia (nieważona) punktacji w poszczególnych kategoriach.
4. W większości kategorii pod uwagę wzięto wartość bezwzględną wskaźnika według danych za 2021 r. oraz zmianę procentową w porównaniu z 2020 r. Wyjątki to wskaźniki szkód i kosztów, gdzie uwzględniono tylko wartość za 2021 r.
5. Punktację dla poszczególnych kategorii wyliczaliśmy, ustawiając zakłady w kolejności od najlepszego do najgorszego. Najlepszy otrzymywał 100 pkt, drugi 99 pkt itd. Wynik konkretnej kategorii to średnia (nieważona) punktacji za wartość bezwzględną i zmianę procentową.
6. W kategoriach dotyczących wyniku technicznego i wyniku netto nie wyliczano zmiany procentowej w przypadku wykazania przez zakład ujemnego wyniku w 2021 r. bądź 2020 r. W takiej sytuacji pod uwagę brano wyłącznie wartość bezwzględną.
Ranking Gwiazdy ubezpieczeń - punktacja / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Ranking Gwiazdy Ubezpieczeń 2022
pobierz plik