Z badania wynika, że problemy obywateli UE obejmują utratę dochodów (30 proc.), bezrobocie lub częściowe bezrobocie (23 proc.), wykorzystanie osobistych oszczędności wcześniej niż planowano (21 proc.), trudności z płaceniem czynszu, rachunków lub kredytów bankowych (14 proc.), a także trudności z zapewnieniem właściwych i przyzwoitych posiłków (9 proc.).

Reklama

Co dziesiąty respondent przyznał, że musi zwrócić się o pomoc finansową do rodziny lub przyjaciół, podczas gdy 3 proc. respondentów stanęło w obliczu bankructwa.

Z badania PE wynika też, że podczas gdy 74 proc. respondentów słyszało o środkach lub działaniach zainicjowanych przez UE w odpowiedzi na pandemię, tylko 42 proc. z nich jest do tej pory zadowolonych z tych działań.

Około dwóch trzecich respondentów (69 proc.) zgadza się, że "UE powinna mieć większe kompetencje, aby radzić sobie z takimi kryzysami jak pandemia koronawirusa". Mniej niż jedna czwarta respondentów (22 proc.) nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Zgoda co do tego jest najwyższa w Portugalii i Irlandii, a najniższa w Czechach i Szwecji.

Ten apel o zwiększenie kompetencji UE i bardziej zdecydowaną reakcję UE idzie w parze z niezadowoleniem wyrażonym przez większość respondentów w odniesieniu do solidarności między państwami członkowskimi UE w walce z pandemią. 57 proc. jest niezadowolonych z obecnego stanu solidarności, w tym 22 proc. jest "zupełnie" niezadowolonych.

Jedna trzecia respondentów (34 proc.) jest z kolei zadowolona, przy czym najwięcej w Irlandii, Danii, Holandii i Portugalii. Wśród najbardziej niezadowolonych znajdują się respondenci z Włoch, Hiszpanii i Grecji, a w dalszej kolejności obywatele Austrii, Belgii i Szwecji.

Reklama

Trzech na czterech ankietowanych we wszystkich krajach objętych badaniem twierdzi, że słyszało, widziało lub czytało o środkach UE w odpowiedzi na pandemię, przy czym jedna trzecia (33 proc.) również wie, jakie to są środki.

Jednocześnie około połowa (52 proc.) osób, które wiedzą o działaniach UE w związku z tym kryzysem, twierdzi, że nie jest zadowolona ze środków podjętych do tej pory. 42 proc. jest zadowolonych, przede wszystkim w Irlandii, Holandii, Danii i Finlandii. Stopień niezadowolenia jest najwyższy we Włoszech, Hiszpanii i Grecji, a dość wysoki w Austrii i Bułgarii.

Badanie zostało przeprowadzone online przez Kantar w okresie od 23 kwietnia do 1 maja 2020 r. wśród 21 tys. 804 respondentów w 21 państwach członkowskich UE (nie obejmowało Litwy, Estonii, Łotwy, Cypru, Malty i Luksemburga).

Badanie ograniczało się do respondentów w wieku od 16 do 64 lat (16-54 lata w Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Grecji, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i na Węgrzech). Reprezentatywność na poziomie krajowym jest zapewniona dzięki kwotom dotyczącym płci, wieku i regionu.