Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc. do poziomu:

Reklama

- stopa referencyjna 0,50 proc. w skali rocznej;

- stopa lombardowa 1,00 proc. w skali rocznej;

- stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 0,55 proc. w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 0,60 proc. w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 kwietnia 2020 r.